Jasper National Park

เที่ยว แคนาดา กับ อุทยานแห่งชาติแคนาดา Jasper National Park

ประเทศแคนนาดาเค้ามีจุดเด่นหนึ่งก็คือ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม พวกเค้ามีอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ Jasper National park...
Read More
Top